en Flag  mt Flag 

In-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni dwar il-ġestjoni tal-miżbliet wassal sabiex jiġi maħluq il-Konsorzju għal Strateġija Ewropea Koerenti tal-ġestjoni tal-Miżbliet (Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy (COCOON)). Dan il-Konsorzju għandu l-għan li jiżviluppa, jintegra u jtejjeb l-istrumenti ta’ politika relevanti, waqt li jżid is-sussidji permezz tal-programmi operattivi (operational programmes jew OPs) għal proġetti ta’ ġestjoni tal-miżbliet.

COCOON jgħaqqad seba’ msieħba mill-Belġju, Ċipru, Netherlands, il-Ġermanja, Spanja u Malta. Flimkien, ir-reġjuni msieħba ser jaqsmu u jikkapitalizzaw fuq prattiċi reġjonali tajbin.


WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200