en Flag  mt Flag 

Talba għad-Dereġistrazzjoni tal-Vettura
Last updated on 10/02/2023

WasteServ Malta Ltd topera numru ta' faċilitajiet għar-rimi tal-iskart. Dawn jinkludu l-landfill tal-Magħtab, l-Impjant tat-Trattament tal-Iskart fit-Tramuntana ta' Malta, l-Impjant tat-Trattament ta' Skart ta' San Antonin, l-Inċeneratur tal-Marsa, u t-Transfer Station tal-Kus.

Talba għal Reġistrazzjoni ta' Vettura
Last updated on 10/02/2023

WasteServ Malta Ltd topera numru ta' faċilitajiet għar-rimi tal-iskart. Dawn jinkludu l-landfill tal-Magħtab, l-Impjant tat-Trattament tal-Iskart fit-Tramuntana ta' Malta, l-Impjant tat-Trattament ta' Skart ta' San Antonin, l-Inċeneratur tal-Marsa, u t-Transfer Station tal-Kus.

Talba għal Trasferiment ta' Vettura
Last updated on 10/02/2023

WasteServ Malta Ltd topera numru ta' faċilitajiet għar-rimi tal-iskart. Dawn jinkludu l-landfill tal-Magħtab, l-Impjant tat-Trattament tal-Iskart fit-Tramuntana ta' Malta, l-Impjant tat-Trattament ta' Skart ta' San Antonin, l-Inċeneratur tal-Marsa, u t-Transfer Station tal-Kus.

Talba għall-Immaniġjar tal-Iskart
Last updated on 10/02/2023

Permezz tal-formola onlajn, klijenti li għandhom bżonn jarmu xi skart kummerċjali jew industrijali ser ikollhom l-faċilità jgħaddu l-informazzjoni meħtieġa b'mod immedjat, u b'hekk il-klijent jiġi nfurmat kif għandu jimmaniġja l-iskart tiegħu.

WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200