Contact Us

en Flag  mt Flag 

WasteServ tipprovdi s-servizzi neċessarji ta’ rimi tal-iskart b’mod sigur lill-entitajiet kummerċjali. Dan is-servizz huwa offrut fuq talba u bi ħlas. 


Il-proċeduri differenti għar-rimi tal-iskart jeħtieġ li jiġu segwiti mill-entitajiet kummerċjali skont it-tip ta’ skart u l-kwantitajiet involuti. Għal din ir-raġuni, int ġentilment mitlub/a biex dejjem tikkuntattjana minn qabel billi jew: 

Membru mill-Waste Acceptance Unit ser jirrispondi l-imejl tiegħek jew iċempillek lura b’iktar dettalji u stima preċiża. 

Skart goff jiġi pproċessat mill-Kumpless ECOHIVE ġewwa n-Naxxar, u fIl-Faċilità għall-Irkupru tal-Materjal u l-Istazzjon ta’ Trasferiment tal-Iskart ġewwa Tal-Kus, Għawdex. Minflok tarmi kollox ġo skip wieħed jew tmur fil-Kumpless ECOHIVE bi skart imħallat, hemm għażliet oħra li huma orħos u li fl-istess ħin jiżguraw li r-riżorsi ma jintbagħtux ġol-miżbla.

Biex jintrema skart goff, entitajiet kummerċjali jridu:

  • Jagħmlu użu minn servizz ta’ kuntrattur liċenzjat li jieħu ħsieb il-ġbir tal-iskart (waste carrier) biex jittrasporta l-iskart;
  • Jagħmlu użu minn vettura tal-kumpanija biex jittrasportaw l-iskart. Il-vettura trid tkun irreġistrata mal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi ERA) u WasteServ;
  • Iġibu l-Folja għar-Rimi tal-Iskart mill-WasteServ billi timtela l-formola onlajn.
Ħlas ta’ €20 għal kull tunnellata (VAT eskluża) japplika għall-iskart imħallat u għar-riċiklabbi €0.50 għal kull tunnellata.

Dawk il-kuntratturi imqabbda mill-Kunsill Lokali biex jiġbru skart domestiku goff jistgħu jarmu dan l-iskart fiċ-Ċentri għall-Iskart Goff, skont struzzjonijiet mill-Kunsill Lokali rispettiv. Dawn il-kuntratturi għandhom ikunu rreġistrati mill-Kunsill Lokali.

Info Service
CAF Tool
SMO Tool

Last updated on 07/10/2020

WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200