Contact Us

en Flag  mt Flag 
Innutajna li ammont konsiderevoli  ta’ skart organiku  qed jintrema fil-borża s-sewda.

Għaldaqstant iddeċidejna li għat-tieni fażi tal-kampanja edukattiva ‘Separate right, make our future bright’ niffukaw fuq l-iskart organiku. 

General Buzz u Commander Yellow reġgħu qegħdin jassistuna  sabiex jiżguraw li l-iskart tagħna qed jiġi separat kif suppost. Dawn is-supereroj huma determinati li jipproteġu l-ambjent mill-iskart li qed joħloq il-Garbage Monster.

Kultant, mingħajr ma nafu nkunu qed ngħinu lill-Garbage Monster isir iktar b’saħħtu billi niġġeneraw aktar skart milli jmissna jew  ma nisseparawx l-iskart sew.  

Flimkien miegħek nistgħu nirbħu lill-Garbage Monster

Għaliex hija problema? 

Meta l-iskart organiku jintrema fil-borża s-sewda joħloq diversi problemi.  

Inkunu tlifna opportunità! 
L-iskart organiku kollu li jidħol fil-faċilità tagħna jiġi proċessat u trattat fl-impjant tagħna. B’mod naturali, dan il-proċess jiġġenera l-bijogass, li jiġi rikoverat u jintuża għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Matul is-sena li għaddiet iġġenerajna 2.58GWh – enerġija biżżejjed għal 500 residenza. 

Il-boroż suwed imorru fil-miżbla.
Meta narmu l-ikel u skart organiku ieħor fil-borża s-sewda, dan jispiċċa mormi fil-miżbla.  Dan jiddikomponi u minnu joħroġ il-metanu li huwa gass serra li jispiċċa fl-atmosfera. Il-metanu huwa kapaċi jsaħħan 25 darba iżjed mid-dijossidju tal-karbonju – li normalment nassoċċjawh mal-emissjonijiet tal-karozzi. Għalhekk, meta wieħed jitfa’ l-iskart organiku fil-borża s-sewda jkun qed jikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima.

M’intix ċert x’għandu jitpoġġa fil-borża tal-iskart organiku? 
Jekk int konfuż dwar kif u x’għandek tissepara, nistednuk tniżżel il-Gwida għas-Separazzjoni tal-Iskart. F'din il-gwida, għandek issib informazzjoni dwar dak li jmur f'kull borża kif ukoll informazzjoni dwar is-servizzi kollha għar-rimi tal-iskart domestiku.  

Waste Seperation GuideGħalfejn ma ssegwix lis-supereroj tagħna General Buzz u Commander Yellow fil-battalji tagħhom mal- Garbage Monster?

WasteServ Malta Ltd
ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

+356 80072200